[Lunar-tracker] daily updates - 20100905

automated update notifications about lunar lunar-tracker at lunar-linux.org
Sun Sep 5 11:24:41 CEST 2010


Hi!

Here's today's list of updates!

=====================================================================

New versions: (26)
 Thunar         :   git-201035 ->   git-201036
 exo           :   git-201035 ->   git-201036
 ffmpeg-svn       :   svn-201035 ->   svn-201036
 libxfce4menu      :   git-201035 ->   git-201036
 libxfce4ui       :   git-201035 ->   git-201036
 libxfce4util      :   git-201035 ->   git-201036
 libxfcegui4       :   git-201035 ->   git-201036
 mousepad        :   svn-201035 ->   svn-201036
 mplayer         :   svn-201035 ->   svn-201036
 ristretto        :   git-201035 ->   git-201036
 terminal        :   git-201035 ->   git-201036
 thunar-vfs       :   git-201035 ->   git-201036
 tumbler         :   git-201035 ->   git-201036
 xarchiver        :   svn-201035 ->   svn-201036
 xfburn         :   git-201035 ->   git-201036
 xfce-utils       :   git-201035 ->   git-201036
 xfce4          :   git-201035 ->   git-201036
 xfce4-dev-tools     :   git-201035 ->   git-201036
 xfce4-panel       :   git-201035 ->   git-201036
 xfce4-session      :   git-201035 ->   git-201036
 xfce4-settings     :   git-201035 ->   git-201036
 xfce4-taskmanager    :   svn-201035 ->   svn-201036
 xfce4-xkb-plugin    :   svn-201035 ->   svn-201036
 xfconf         :   git-201035 ->   git-201036
 xfdesktop        :   git-201035 ->   git-201036
 xfwm4          :   git-201035 ->   git-201036

=====================================================================

The Lunar-Linux teamMore information about the Lunar-tracker mailing list