[Lunar-tracker] daily updates - 20111016

automated update notifications about lunar lunar-tracker at lunar-linux.org
Sun Oct 16 11:24:41 CEST 2011


Hi!

Here's today's list of updates!

=====================================================================

New versions: (26)
 Thunar         :   git-201141 ->   git-201142
 exo           :   git-201141 ->   git-201142
 ffmpeg-svn       :   svn-201141 ->   svn-201142
 libxfce4menu      :   git-201141 ->   git-201142
 libxfce4ui       :   git-201141 ->   git-201142
 libxfce4util      :   git-201141 ->   git-201142
 libxfcegui4       :   git-201141 ->   git-201142
 mousepad        :   svn-201141 ->   svn-201142
 mplayer         :   svn-201141 ->   svn-201142
 ristretto        :   git-201141 ->   git-201142
 terminal        :   git-201141 ->   git-201142
 thunar-vfs       :   git-201141 ->   git-201142
 tumbler         :   git-201141 ->   git-201142
 xarchiver        :   svn-201141 ->   svn-201142
 xfburn         :   git-201141 ->   git-201142
 xfce-utils       :   git-201141 ->   git-201142
 xfce4          :   git-201141 ->   git-201142
 xfce4-dev-tools     :   git-201141 ->   git-201142
 xfce4-panel       :   git-201141 ->   git-201142
 xfce4-session      :   git-201141 ->   git-201142
 xfce4-settings     :   git-201141 ->   git-201142
 xfce4-taskmanager    :   svn-201141 ->   svn-201142
 xfce4-xkb-plugin    :   svn-201141 ->   svn-201142
 xfconf         :   git-201141 ->   git-201142
 xfdesktop        :   git-201141 ->   git-201142
 xfwm4          :   git-201141 ->   git-201142

=====================================================================

The Lunar-Linux teamMore information about the Lunar-tracker mailing list