[Lunar-tracker] daily updates - 20120101

automated update notifications about lunar lunar-tracker at lunar-linux.org
Sun Jan 1 11:24:48 CET 2012


Hi!

Here's today's list of updates!

=====================================================================

New versions: (26)
 Thunar         :   git-201152 ->   git-201201
 exo           :   git-201152 ->   git-201201
 ffmpeg-svn       :   svn-201152 ->   svn-201201
 libxfce4menu      :   git-201152 ->   git-201201
 libxfce4ui       :   git-201152 ->   git-201201
 libxfce4util      :   git-201152 ->   git-201201
 libxfcegui4       :   git-201152 ->   git-201201
 mousepad        :   svn-201152 ->   svn-201201
 mplayer         :   svn-201152 ->   svn-201201
 ristretto        :   git-201152 ->   git-201201
 terminal        :   git-201152 ->   git-201201
 thunar-vfs       :   git-201152 ->   git-201201
 tumbler         :   git-201152 ->   git-201201
 xarchiver        :   svn-201152 ->   svn-201201
 xfburn         :   git-201152 ->   git-201201
 xfce-utils       :   git-201152 ->   git-201201
 xfce4          :   git-201152 ->   git-201201
 xfce4-dev-tools     :   git-201152 ->   git-201201
 xfce4-panel       :   git-201152 ->   git-201201
 xfce4-session      :   git-201152 ->   git-201201
 xfce4-settings     :   git-201152 ->   git-201201
 xfce4-taskmanager    :   svn-201152 ->   svn-201201
 xfce4-xkb-plugin    :   svn-201152 ->   svn-201201
 xfconf         :   git-201152 ->   git-201201
 xfdesktop        :   git-201152 ->   git-201201
 xfwm4          :   git-201152 ->   git-201201

=====================================================================

The Lunar-Linux teamMore information about the Lunar-tracker mailing list